Main Content

Research Guides

 • Dr. R. Malarvizhi Mangaiyarkarasi
 • Dr. S. Ganthidurai
 • Dr. S. R. Malliga
 • Dr. M. Karpagam
 • Dr. M. Gnanapoongothai
 • Dr. S. Umamaheswari
 • Dr. S. SaravanaJothi
 • Dr. M. Elangovan
 • Dr. G. Banumathi
 • Dr. C. S. Senthil
 • Dr. I. Nagarajan
 • Dr. C.Jothibaskaramohan
 • Dr. P.Thillairajan
 • Dr. P.Umarani
 • Dr.(Mrs).K. Kayathri
 • Dr. D. Pandiaraja
 • Dr. M. Senthilkumaran
 • Dr. Krishnakumar
 • Dr. N. Srinivasan
 • Dr. R. Srinivasan
 • Dr. R. Vijayalakshmi
 • Dr. G. Arivazhagan
 • Dr. S. Rajakarthihan
 • Dr. A. Suganthi
 • Dr. P. Tharmaraj
 • Dr. R. Sayee Kannan
 • Dr. P. Prakash
 • Dr. R. Mahalakshmi
 • Dr. D. S. Bhuvaneshwari
 • Dr. T. Arumuganathan
 • Dr. K. Rajendran
 • Dr. D. Kannan
 • Dr. B. Sadhana
 • Dr. E. Mohan
 • Dr. V. Karthikeyan
 • Dr. K. Jegatheesan
 • Dr. K.Saraswathi
 • Dr. K. Sathiyadash
 • Dr. R. Aruna
 • Dr. P. Suresh
 • Dr. RM. Murugappan
 • Dr. C. Balasubramanian
 • Dr. N. K. AshaDevi
 • Dr. N. ArunNagendran
 • Dr. C. Ravi
 • Dr. T. Rajagopal